En del af Odsherred Kommune
Økonomi
Pengesedler

Når du er visiteret til en plejebolig på Plejecenter Grevinge bliver alt omkring lejemålet administreret af Lejrbo. Det betyder, at du skal indgå lejekontrakt med Lejrbo. Du skal også selv betale for udgifter til el, varme, kost, medicin, tøjvask med mere

Hvad koster en bolig

Type 1

Husleje 3.957

Antenne 264

Samlet aconto forbrug 614

I alt 4.835

Indskud 16.000

Boligen er 51,52 m2 og med et rum

Type 2

Husleje 4.388

Antenne 227

Samlet aconto forbrug 686

I alt 5.301

Indskud 17.900

Boligen er 57,55 m2 og med et rum

Type 3 (ægteskabsboliger)

Husleje 4.998

Antenne 264

Samlet aconto forbrug 789

I alt 6.051

Indskud 20.500

Boligen er 66,19 m2 og med to rum

Ud over betaling for husleje, el, vand med mere kan du købe forskellige servicepakker. Servicepakkerne indeholder blandt andet toiletpapir, rengøringsmidler samt fuld forplejning. Ved indflytningen aftales hvilke ydelser, du ønsker. Der bliver udfyldt et aftaleskema, som godt kan ændres senere. Alle ydelser betales månedsvis forud og opkræves via pensionen. Taksterne er fastst af kommunen og reguleres hvert år.

Vi anbefaler, at der aftales en PBS-ordning på de faste udgifter. Personalet varetager ikke administration af din økonomi. Pårørende og/eller en økonomisk værge må hjælpe dig, hvis du ikke selv kan varetage din økonomi.

Pension

Når du flytter på plejecenter udbetales pensionen som tidligere. Reglerne for personligt tillæg er uændrede. 

Beregningen og udbetalingen af pensionen afhænger af, om du er enlig eller gift, og om begge ægtefæller skal flytte på plejecenter. For enlige pensionister sker der ingen ændringer i forhold til tidligere. For ægtepar, hvor kun den ene ægtefælle flytter, beregnes pensionen derimod fremover for begge ægtefæller, som hvis de var enlige. 

Du kan læse mere om pension og tillæg på Odsherred Kommunes hjemmeside

Gratis ydelser

Der er også gratis ydelser, når du bor på et plejecenter, fx:

  • forbindingsmateriale og produkter til sårbehandling (råd og vejledning ydes af personalet)
  • behandling hos praktiserende fysioterapeut og ergoterapeut (efter gældende regler)
  • personlige hjælpemidler, fx kørestol og rollator (søges individuelt)
  • inkontinensprodukter (brug af bleer), der er bevilget efter Serviceloven § 112
  • bistand til ansøgning af hjælpemidler (ydes af personalet)
  • rengøring af din bolig *

*Der er ansat husassistenter til at varetage den almindelige rengøring. Du får gjort rent i din bolig hver tredje uge, da denne ydelse følger kommunens kvalitetsstandard for hjemmeboende ældre. Der skal betales for rengøringsartiklerne (fx via servicepakken). Der foreligger regler om hvilke midler, der er tilladt at benytte. Pårørende er velkommen til at supplere rengøringen, alt efter dine behov og ønsker.